Wczoraj minęła 76. rocznica zwycięstwa nad Niemcami w Bitwie o Monte Cassino. Wzięły w niej udział wojska 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem urodzonego na terenie regionu kutnowskiego generała Władysława Andersa.

Podległe wspomnianemu dowódcy polskie oddziały wojskowe powstały na terenie Związku Radzieckiego w 1941 r. po agresji Niemiec na ten kraj. Rok później ewakuowały się ona do Iranu i Iraku, a na przełomie 1943 i 1944 r. zostały przetransportowane przez Palestynę i Egipt do zajętych przez Niemcy Włoch. Tam w maju wraz z oddziałami brytyjskimi, amerykańskimi, kanadyjskimi i nowozelandzkimi pokonały stawiany przez wojska niemieckie opór na wzgórzu Monte Cassino (gdzie znajdował się założony w VI w. przez św. Benedykta klasztor), co otworzyło drogę do zdobycia Rzymu, również zajętego przez Niemców.

 

IMG 0186 Kopia