W tym roku (również 12 maja) wspominamy jeszcze jedna rocznicę, a mianowicie 85. rocznicę zgonu Józefa Piłsudskiego.

Ten wielki Polak urodził się w 1867 r. Pod koniec XIX w. rozpoczął działalność w ruchu socjalistycznym. Przed I wojną światową zaangażował się w tworzenie organizacji strzeleckich, a po wybuchu wojny stanął na czele walczących u boku Austro-Węgier przeciw Rosji Legionów Polskich. Po odzyskaniu niepodległości został Naczelnkiem Państwa oraz Pierwszym Marszałkiem Polski. Przyczynił się do zwycięstwa nad Rosją bolszewicką w wojnie z lat 1919-1921. W 1922 r. wycofał sie z życia politycznego. Do polityki wrócił cztery lata później, dokonując wraz ze swoimi zwolennikami zamachu stanu (przewrót majowy) i zmuszając przez to dotychczasowe władze do rezygnacji. Piłsudski stanął ponownie na czele wojska, zostając Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. Funkcję tę pełnił aż do śmierci w 1935 r.

Poniżej prezentujemy fragment znajdującej się w naszym Muzeum wystawy stałej "Kolekcjonerskie pasje" wraz z eksponatami związanymi z osobą        J. Piłsudskiego.  

IMG 0084 Kopia

IMG 0085 Kopia