IMG 9314 Kopia

IMG 9297 Kopia

IMG 9294 Kopia

W dniu 8 września b.r. nasze Muzeum było organizatorem wykładu p.t. "Jesteśmy wolni… i co dalej?", który odbył się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz wspólnego programu "Koalicje dla Niepodległej". Wygłosił go p. Piotr Bielicki. Dotyczył on budowy polskiej państwowości po 1918 r. Przybliżono w nim problem, jak doszło do faktu odzyskania niepodległości, kształtowania się granic II RP czy też problemu reform społeczno-gospodarczych. Prelegent był ubrany w polski mundur oficerski z czasów saskich. Prelekcja była uzupełniana prezentacją multimedialną archiwalnych zdjęć z okresu sprzed i po 1918 r. W dalszej części zabrała głos dyrektor Ksenia Stasiak, która zaprosiła na wernisaż wystawy czasowej "Krośniewice i okolice podczas II wojny światowej". Została ona przygotowana ze zbiorów własnych Muzeum oraz zbiorów p. Adama Mikołajczyka. O wystawie opowiedział jej kurator dr Krzysztof Optołowicz. Na koniec zaś pracownicy oraz goście przy wspólnej herbacie dzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z okresem wojennym i powojennym.