W związku ze zbliżającym się XVII Ogólnopolskim Świętem Kolekcjonerów zamieszczamy na stronie link do wniosku o przyznanie Honorowej Nagraody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Przypominamy, że termin składania wniosków na adres Kapituły upływa z końcem lutego 2018 r.