ucieczka_do_egiptu

Stanisław Ostoja-Chrostowski, Ucieczka do Egiptu; 1931 r.(?); drzeworyt na papierze

Grafika przedstawia Świętą Rodzinę. Z lewej strony kroczy mężczyzna, w swej prawej dłoni trzyma laskę przełożoną przez ramię, w lewej dłoni uzdę osła. Na ośle siedzi kobieta trzymająca w ręku dziecko. Głowy postaci obwiedzione świetlnymi aureolami. Po prawej stronie kaktus. W górnej części drzeworytu gwiazdy na ciemnym tle.

Stanisław Ostoja-Chrostowski (1897-1947) zajmował się rzeźbą, malarstwem, lecz przede wszystkim grafiką, w której specjalizował się w drzeworycie. Autor licznych ekslibrisów (m.in. dla Biblioteki Narodowej, marszałka Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego-Rydza) oraz ilustracji książkowych. Był uczniem Władysława Skoczylasa, członkiem Stowarzyszenia Artystów Grafików „Ryt”. Trzykrotny laureat nagrody na wystawie ekslibrisów w Los Angeles.

Eksponat pochodzi z kolekcji Jerzego Dunin-Borkowskiego, prezentowany jest na wystawie stałej - w sali Kolekcjonerskie Pasje.