Krośniewice uczciły 100. rocznicę odzyskania Niepodległości niecodziennym wydarzeniem jakie miało miejsce w niedzielę, 14 października 2018 roku. Odtworzono wydarzenia związane z odbiciem miasta z rąk Niemców w listopadzie 1918 roku - zajęcie komendantury oraz dworca kolejki wąskotorowej przez działaczy POW i zwykłych mieszkańców miasta. Wspólny projekt Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach zaowocował niesamowitym pokazem przygotowanym przez uczniów i mieszkańców miasta a wspartym przez grupę rekonstrukcyjną z Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu. Koordynatorem całego wydarzenia była p. Renata Bulewicz-Garstka. Oczywiście my także wzięliśmy w nim czynny udział. Piękna pogoda sprawiła, że inscenizację historyczną obejrzało bardzo liczne grono widzów zarówno z samych Krośniewic jak i całego powiatu kutnowskiego.

44099763 1152506201554236 2603034005699821568 o

44158458 1152504281554428 5507985404646653952 o

44273529 1152504114887778 2118509158671056896 o

44117048 1152505164887673 9048439822774960128 o

44121642 1152504004887789 6082199665715970048 o

44180427 1152505798220943 181566366594105344 o

44088696 1152505724887617 7195077416400715776 o

44089970 1152506718220851 3123111870450368512 o

44246279 1152506554887534 4676065778603130880 o

44115932 1152505378220985 7847307383284957184 o

44140275 1152521921552664 5827348452538843136 o

44126916 1152503664887823 4259082002428329984 o

We wtorkowe południe, 9 października, gościła w murach naszego muzeum wycieczka uczniów z Zespołu Szkół nr 3 im.Władysława Grabskiego w Kutnie. Uczniowie dwóch klas piewszych, pod opieką wychowawców i nauczycieli zapoznali sie z naszą kolekcją oraz wzięli udział w zajęciach intergacyjnych przygotowanych przez pedagoga szkolnego i nauczycieli wychowania fizycznego. Wyjątkowo ciepły i słoneczny dzień sprzyjał zajęciom na otwartym powietrzu.

20181009 114932

20181009 131633

20181009 122607

W sobotą 15 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”o godz. 17.00 w naszym Muzeum miał miejsce wernisaż wystawy czasowej pt. "Z lilijką w tle. Zarys dziejów lokalnego harcerstwa”. Wystawa została zorganizowana z okazji 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Roku Harcerstwa.

W wernisażu wzięli udział: Starosta Kutnowski – Krzysztof Debich, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krośniewicach  - p. Beata Czerwińska, dyrektorzy szkół, lokalnych placówek kulturalnych, zakładów pracy a także liczna grupa osób związanych z krośniewickim harcerstwem. Na wystawie zaprezentowano dokumenty, zdjęcia, kroniki, mundury harcerskie oraz sztandary i proporce związane z działalnością drużyn harcerskich w Krośniewicach i najbliższej okolicy. Na szczególną uwagę zasługują:  pismo „Skaut”z 1916 roku, legitymacja harcerska z 1918 roku, sztandar drużyny harcerskiej im. T. Rejtana w Kutnie oraz mundur krośniewickiego harcerza z lat trzydziestych XX wieku.

Muzeum pragnie podziękować instytucjom za udostępnienie materiałów:  Komendzie Hufca ZHP Kutno, Muzeum Regionalnemu w Kutnie, Archiwum Państwowemu w Płocku, Archiwum Państwowemu w Płocku Oddział w Kutnie, I Liceum Ogólnokształcącemu im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie, Zespołowi Szkół nr 1 w Krośniewicach, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. St. Żeromskiego w Kutnie, Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach. Bardzo serdecznie dziękujemy też osobom prywatnym, harcerzom którzy przekazali swoje pamiątki na  wystawę oraz pomogli w jej przygotowaniu:hm. Annie Kaniepień, hm. Annie Bonawenturczak, hm. Wiesławowi Aksmanowi oraz p. Beacie Czerwińskiej, p. Małgorzacie Tyczyńskiej, p. Adamowi Mikołajczykowi, p. Doroty Kikosickiej, p. Zbigniewowi Kacprowiczowi, p. Julicie Szczepankiewicz, p. Wojciechowi Woźniakowi,p. Beacie Mitlas, p. Magdalenie Mitlas-Kostrzewie, p. Andrzejowi Olewnikowi,  p. Hannie Szczygieł, p. Maciejowi Nodzakowi, p. Jolancie Borzuchowskiej , p. Małgorzacie Przygodzkiej, p. Gabrielowi Kubickiemu  i p. Janowi Szymańskiemu. Do przygotowania ekspozycji wykorzystano również zbiory własne muzeum.

Wystawa poświęcona lokalnemu harcerstwu będzie czynna do 15 listopada br.

Tego samego dnia o godz. 15.00  kilkunastoosobowa grupka ochotników wzięła udział  w spacerze do miejsc ważnych dla tożsamości Krośniewic. Grupa odwiedziła Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, zabudowę pl. Wolności, budynek synagogi, zespół pałacowo-parkowy Rembielińskich, budynek kolejki wąskotorowej i Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego.

Spacer po mieście był także wydarzeniem towarzyszącym obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa.

 

EDD5

EDD3

EDD9

EDD4

EDD2

EDD7

EDD10

EDD12

EDD13

Muzuem im.Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krosniewicach zaprasza na  otwarcie nowej wystawy czasowej pt.: "Z lilijką w tle. Zarys dziejów lokalnego harcerstwa"

Wernisaż odbędzie się  w sobotę, 15 września 2018 roku o godz.17.00. w salach muzeum.

Serdecznie zapraszamy!!!Harcerstwo media 21

W niedzielę 15.07.2018 roku, dzięki uprzejmości księdza proboszcza Tomasza Jackowskiego, pracownik naszego muzeum miał okazję poprowadzić kolejny wykład w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach. Temat wykładu: "Krośniewice w czasach I wojny światowej i w pierwszych dnia niepodległości" nawiązywał bezpośrednio do uroczyście obchodzonej w tym roku 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
1   2
 

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach ma zaszczyt zaprosić na wystawę czasową pt.: Telegramy patriotyczne" z kolekcji Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków z Krakowa,  udostępnioną przez pana Marka Sosenko , jednego z najznamienitszych polskich kolekcjonerów, Laureata Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego . Wernisaż wystawy miał miejsce podczas XVII Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów. Telegramy patriotyczne można oglądać w krośniewickim
Muzeum do 14 sierpnia 2018 roku.

Telegramy patriotyczne media

10 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie została otwarta wystawa “Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety”. Ekspozycja miała na celu zaprezentowanie najładniejszych prac mistrza - przekrój jego portretowego oeuvre. Wśród 44 obiektów znalazł sie też portret Onufrego Kickiego, szambelana i koniuszego wielkiego koronnego oraz bliskiego przyjaciela króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Portret ten pochodzi ze zbiorów Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Dzieło powstało prawdopodobnie w l. 1795-98. Nasze muzeum znalazło się w elitarnym gronie m.in. polskich muzeów narodowych w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, muzeów z Warszawy, które udostępniły obrazy Bacciarellego na wystawę w Zamku Królewskim. Portrety pochodzą rownież z kolekcji zagranicznych w Paryżu, Szkocji, a nawet ze słynnej Galerii Uffizi.

W uroczystej gali otwarcia brali udział przedstawiciele rodu Bacciarellich.

Wystawę można oglądać do dnia 9 września w salach Zamku Królewskiego.

20180607 182100

20180607 192809    20180607 192828

W połowie czerwca dwukrotnie gościły w progach naszego Muzeum wycieczki szkolne z Łodzi oraz Wiśniowej Góry. W środę 13 i 20 czerwca uczniowie z tych miast brali udział w podchodach muzealnych. Podzieleni na grupy rozwiązywali zagadki związane z Muzeum, jego zbiorami oraz postacią Jerzego Dunin-Borkowskiego.
Oprócz zadań wiedzowych na uczestników podchodów czekały zadania sprawnościowe jak biegi w workach czy rzuty do puszek.
W przerwie między zadaniami uczestnicy mogli zwiedzić wystawę czasową pt: :"Telegramy Patriotyczne" z kolekcji Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków w Krakowie udostępnioną przez pana Marka Sosenko lub obejrzeć film: "Utracone muzeum".
Najlepsze z ekip otrzymały symboliczne upominki.

IMG 3 IMG 6